Kada se sastavni deo nacionalnog sporta i kada vas država smatra partnerom, kada imate poverenje države da se starate o oblasti školskog i dečijeg sporta, onda su inovativni projekti i programi obaveza Saveza za školski sport Srbije.

Polazeći od deteta i i njegovih razvojnih mogućnosti, a pre svega vođeni željom da se deci omogući da osete istinsku lepotu sporta, da im iskustva povezana sa sportom budu pozitivna, da kroz sport nauče nešto o sebi i nešto o drugima, da nauče da cene i poštuju i sebe i druge, da se ponašaju u skladu sa pravilima fer pleja, Savez za školski sport Srbije je u neprestanom traganju za novim programima i rešenjima kako sport približiti deci i kako decu uključiti u sport.

Sport ima izvanredan potencijal, utiče na kompletan fizički, sociijalni i psihološki razvoj dece. Trudimo se da sportskim programima Saveza za školski sport Srbije, deca od sporta dobiju ono najbolje, pre svega pozitivna iskustva, da u sportu uživaju i zabavljaju se, uče veštine važne za život, odrastu kroz sport i da se pripreme za uloge i odgovornosti u odraslom dobu.

Motivisani i inspirisani, trudimo se da, pored školskih takmičenja u 13 sportskih grana, na najbolji način realizujemo i projekte u oblasti školskog i dečijeg sporta:

  • Sport u škole

  • Djak reporter

  • Tvoj lajk za naš ples

  • Zdravo Rastimo

  • Sertifikacija i dozvole za rad

Svi projekti Saveza za školski sport su pod poktoviteljstvom Vlade Republike Srbije, Ministartsva omladine i sporta i Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.