Sertifikacija programa u oblasti Fizičkog vaspitanje dece predškolskog uzrasta, Školskog sporta i Sporta dece je zvanično priznavanje kojim Nacionalna stručna komisija za sport dece nakon sprovednog postupka sertifikacije potvrđuje da je predmet provere (sertifikacije) usklađen sa zahtvima koje definiše obrazovni sistem u Republici Srbiji, odnosno sportskih aktivnosti usklađen sa antropološkim karakteristikama dečjeg uzrasta.

Nakon što sportska organizacija (klub, školica sporta, udruženje za razvoj sporta dece, savez…) projektuje i uspostavi sistem treninga ili organizovanog fizičkog vežbanja usklađen sa zahtevima dečijeg uzrasta, potrebno da to bude potvrđeno od nezavisne, nepristrasne i referentne Stručne komisije.

Sertifikacija programa u oblasti sporta dece ima za cilj da:

 1. obezbedi poverenje sportskih organizacija u rezultate rada sertifikacione Nacionalne stručne komisije;

 2. obezbedi poverenje dece (roditelja) i korisnika programa u vaspitno-obrazovne i sportsko-zdravstveno podsticajne rezultate programa;

 3. doprinese razvoju i unapređenju sporta dece;

 4. evidentira programe u oblasti sporta dece;

 5. evidentira sportske organizacije koje sprovode stručni rad sa decom;

 6. evidentira stručnu literaturu, stručne skupove, kampove i ostale aktivnosti definisane pravilnicima;

 7. unapredi stručni rad u oblasti sporta dece.

Sertifikacija programa u oblasti sporta dece je prvi stručno projektovan proces u oblasti nacionalnog sporta u Republici Srbiji, čime programi i organizacije dobijaju i stručnu potvrdu kvaliteta usluge, sa ciljem zaštite dece od nestručnog i nesistemskog rada.

Reference:

 • MOS

 • Savez za školski sport Srbije;

 • Nacionalna stručna komisija za sport dece

 • Pojedinačne reference članova

 • Kvalitetan proces analize i verifikacije

 • Standardizovan sistem – Aplikacioni obrazac, Analiza, Tabela vrednovanja, Sertifikat (zavodni broj, sistemska evidencija).

 

Usluge

Konsalting

 • Priprema za sertifikaciju;

 • Planiranje i projektovanje programa u oblasti Fizičkog vaspitanje dece predškolskog uzrasta, Školskog sporta i Sporta dece;

 • Unapređenje vaspitno obrazovnog rada u sportskim organizacijama, kao i trenažnih aktivnosti;

 • Projektovanje organizacione strukture sportske organizacije

 • Konsalting u oblasti unapređenja identiteta i imidža sportske organizacije;

 • Konsalting u planiranju aktivnosti društvene odgovornosti

 • Izrada kreativnih rešenja

 • Izrada planova odnosa s javnošću

 • Organizacija specijalnih događaja

 • Upravljanje odnosima s medijima

 • Izrada kodeksa akademskog ponašanja u radu sa decom

 • Posredovanje u komunikaciji sa lokalnim samoupravama